Om ZZZ.2017

ZZZ.2017 skal bidra til å lære Norge å sove godt og være en interessevekker og inspirator for søvn og restitusjon, med ekstra fokus på ungdom, mestring og helse. Hovedmålgruppen for ZZZ.2017 er fagpersoner, media og andre aktører som påvirker holdninger og kunnskaper om søvn og restitusjon hos ungdommer fra 13 til 17 år.

Bredt samarbeid

ZZZ.2017 er et samarbeid mellom Wonderland, Norges Fotballforbund, Eat Move Sleep, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) og Helsedirektoratet. 

Eat Move Sleep-ambassadør Martin Ødegaard: